Načelo ergonomije v delovnem okolju

Načelo ergonomije v delovnem okolju je prilagajanje delovnega okolja človeku. Večino ergonomskih ukrepov ne zahteva velikih vlaganj, kljub temu pa lahko prinašajo številne koristi.

Preprečevanje kostno-mišičnih bolezni.

Na ergonomske ukrepe v delovnem okolju najpogosteje pomislimo ob povečanju težav zaradi kostno mišičnih bolezni, ki jih navadno povzročajo delo s ponavljajočimi se gibi, težko fizično delo ali delo v prisilnih telesnih držah.

Pri urejanju delovnih mest nam lahko pomagajo ergonomska načela.

12 ergonoskih načel:

 1. Delo v nevtralnem položaju
 2. Zmanjšaj silo pri delu
 3. Orodje in druge predmete ohranjaj na dosegu rok
 4. Delaj na primerni višini
 5. Zmanjšaj število ponavljajočih se gibov
 6. Zmanjšaj statično mišično delo
 7. Zmanjšaj pritisk na dele telesa
 8. Omogoči dovolj prostora
 9. Delaj telesne vaje
 10. Ohranjaj udobno delovno okolje
 11. Zagotavljaj razumljivost ukazov in signalov
 12. Izboljšaj organizacijo dela

Delo v nevtralnem položaju:

 • ureditev dela tako, da bodo delavci ohranjali hrbtenico v obliki črke S
 • zravnan vrat in nevtralen položaj zapestja

Zmanjšati silo pri delu:

 • oprijemi pri delu s celo roko ne le s prsti
 • bremena se potiska, namesto vleče
 • kolesa na vozičkih se zamenja z večjimi, da se jih lažje potiska
 • kolesa na vozičkih je treba redno vzdrževati
 • bremena je potrebno pripeljati čim bližje delovnem mestu
 • zaposlene je potrebno naučiti pravilnega dvigovanja bremen
 • za dvigovanje težjih bremen je potrebno namestiti dvižne naprave

Orodja in druge predmete ohranjati v dosegu rok:

 • prostor za delo je potrebno urediti v polkrožni obliki
 • zaboje in material je potrebno čim bolj približati delavcu

Delo na primerni višini:

 • delovne površine je potrebno prilagoditi najvišjemu delavcu, kadar delo opravlja več delavcev
 • delo je potrebno prilagoditi na višino komolca delavca
 • izbrati je potrebno stole, mize in delovne površine, ki se bodo lahko prilagajali višini delavca

Zmanjšaj število ponavljajočih se gibov:

 • postopke je potrebno avtomatizirati, s tem bomo zmanjšali ponavljajoče gibe
 • pri delih, kjer to ni mogoče, se vpelje kroženje med delovnimi operacijami
 • treba je skrajšati čas ponavljajočih gibov
 • usposobiti zaposlene za več operacij v delovni izmeni
 • zmanjšati statično mišično delo
 • potrebno je napraviti pripomočke za delo, ki bodo omogočali manjšo silo v rokah
 • zagotoviti je potrebno različno razgibanost del (stoječe, sedeče, hoja do materiala…)

Zmanjšaj pritisk na dele telesa:

 • s podlagami za roke je potrebno zmanjšati pritisk na robove miz ali višino komolca
 • orodja, ki se rabijo za delo je potrebno prilagajati
 • s primerno podlago za noge je potrebno podpreti noge pri stoječem delu
 • stoli naj imajo zaobljene in podložene robove, da se zmanjša pritisk na stegna pri sedečem delu

Omogočiti dovolj prostora:

 • iz delovnega okolja odstraniti vse kar tja ne spada
 • na delovnem mestu naj bo le dnevna količina kemikalij
 • stroji, ki niso več v uporabi se odstranijo

Gibati se, telovaditi, delati raztezne vaje:

 • dvakrat na izmeno se organizira aktivni odmor med delovnim časom z dihalnimi in razteznimi vajami
 • usposobi se vodje vaj, ki bodo to delali zaradi lastnega dobrega počutja in seveda pozitivne klime med sodelavci

Ohranjati udobno delovno okolje:

 • zagotoviti lokalno razsvetljavo na delih, kjer se zahteva preciznost
 • izmenjava zraka v prostorih mora biti poleti večja, zaradi boljšega počutja delavcev
 • v izjemnih temperaturnih razmerah je potrebno poskrbeti za zadostno pitje vode z dodatki soli, za manjše izgubljanje tekočine in mineralov
 • hrup zmanjšati z pregradami bolj hrupnih okolij, z oblogami sten in stropov z absorbcijskimi materiali oz. zagotoviti redno uporabo varovalne opreme za sluh, če je ropot nad dovoljeno mejo

Zagotoviti razumljivost ukazov in signalov:

 • pomembne informacije naj bodo bolj poudarjene
 • uporabljajo naj se kontrastne barve
 • uporaba zvočnih ali utripajočih signalov

Izboljšati organizacijo dela:

 • dobro načrtovati delo
 • kadar je možno naj bo delo timsko
 • zagotoviti čim boljše obveščanje o delu
 • ustvariti pozitivno vzdušje
 • graditi na lojalnost

Napiši komentar